capsalera

inici_alcover

Què és la Institució?

L'Ajuntament de Manacor, conscient de la grandesa d'Antoni M. Alcover i Sureda i de la seva obra, acordà crear una Institució Pública amb el seu nom que fos acte d'homenatge, mostra dels seus records, estímul d'estudi i ciència, manifestació d'afecte.

+informació


Què vol aconseguir?

La Institució té com a principals finalitats la conservació, reunió i aprofitament científic de tot el legat d'Antoni M. Alcover per una banda i per l'altra l'estudi, recerca, coneixença i promoció de la cultura popular de Mallorca.

+ informacióLa Institució té com a principals finalitats, d'una banda, la conservació, reunió i aprofitament científic de tot el llegat d'Antoni M. Alcover i, de l'altra, l'estudi, recerca, coneixença i promoció de la cultura popular de Mallorca.

A partir d'aquestes finalitats bàsiques treballa dues línies paral·leles:

  • Una línia científica, que pretén oferir un espai per a l'estudi filològic i l'alcoverisme a través del Bolletí de la Institució Pública Antoni M. Alcover, del Premi Ciutat de Manacor d'Assaig Antoni M. Alcover, etc.
  • Una línia divulgativa, que vol acostar al públic general la figura d'Antoni M. Alcover, la cultura popular i, especialment, les rondalles. 

logo_alcover

Carrer del Pare Andreu Fernàndez, núm. 12 · 07500 Manacor · Tel/Fax: 662 320 444