portada encara més reduïda

CARTELL 7MANA ALCOVER més reduït