M'embarc cap a Barcelona amb la idea de predre allà volada cap a França, Suïssa i Itàlia per coses de filologia catalana, per l'obra del Diccionari i de la Gramàtica de la nostra llengua benvolguda. Aquesta és la nostra tasca, plena de dificultats i d'obstacles; però precisament la nostra nissaga és nada per a coses grans...

cartell més petit Alcover