capsalera4

foto_diccionari

Durant l'any 1901, Mossèn Alcover escampà la Lletra de Convit pertot el territori de parla catalana: el País Valencià, Aragó, el Principat, Catalunya Nord, les Illes Balears... L'objectiu era aconseguir un diccionari de la llengua catalana amb totes les paraules antigues i modernes, parlades i escrites, d'arreu dels Països Catalans. El propòsit s'anomenà "una obra de Titans", aparentment impossible d'aconseguir i d'una enorme dificultat.

L'obra magna d'Antoni M. Alcover fou el gran Diccionari Català-Valencià-Balear, un inventari lexical alfabètic de la llengua catalana en 10 volums, redactat per ell mateix i completat per Francesc de Borja Moll. Aparegué el primer fascicle del Diccionari Català-Valencià-Balear a les acaballes del 1926 i s'acabà de publicar l'any 1962.

La seva particularitat principal és que és una obra completíssima que recull tant els mots de la llengua oral com de l'escrita, tant literària com col·loquial, de totes les èpoques i de tots els punts del domini lingüístic català, amb accepcions que remeten a les comarques i pobles d'on provenen, amb les diferents pronúncies i etimologies, amb refranys, frases fetes, amb referències al folklore i als costums i amb l'equivalència castellana. Per les seves dimensions i per la qualitat de la recerca és, encara avui, l'empresa lingüística més gran de les llengües romàniques, una obra única a Europa.


logo_alcover

Carrer del Pare Andreu Fernàndez, núm. 12 · 07500 Manacor · Tel/Fax: 662 320 444