capsalera4

foto_1r_congres

Del 13 al 18 d'octubre de l'any 1906 Antoni M. Alcover aconseguí el que alguns havien pronosticat com a irrealitzable, dur a terme el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana.

Antoni M. Alcover l'anuncià dos anys abans, a una conferència pronunciada dia 25 de gener de 1904 a l'Ateneu Barcelonès. Per a la preparació del Congrés comptà amb l'ajut del Dr. Bernhard Schädel i amb la feina de diverses comissions organitzadores.

A més de les sessions científiques de treball, el Congrés representà un esdeveniment social de primer ordre per a Barcelona i les terres catalanes, ja que inclogué actes culturals de gran rellevància, com l'exposició bibliogràfica catalana -que recollí llibres, periòdics i altres materials publicats en català des de 1840 fins al 1906 al Palau de Belles Arts-, funcions de gala, conferències, concerts de l'Orfeó Català i culminà amb la Garden Party, que tengué lloc al Parc Güell de Barcelona.

Tengué un èxit esclatant: més de tres mil congressistes, amb la participació dels millors romanistes europeus d'aquell moment i adhesions tan prestigioses com M. Menéndez y Pelayo, F. Mistral, J. Fastenrath, J. Saroïhandy, R. Foulché-Delbosc, E. Vogel, A. Farinelli, A.Körösi, A. Gómez Restrepo, Rufino J. Cuervo, A. Pikhart, etc. A partir d'aquesta fita, la figura de Mossèn Alcover inspirà tanta admiració que fou nomenat L'Apòstol de la Llengua Catalana.

"Per això hem convocat i celebram aquest Congrés, per veure si logram que tots els qui es diuen amadors de la nostra llengua, se resolguen d'una vegada a donar-se les mans, a fer tots un cos per moure per tot arreu, per dur avant, per portar a terme la restauració, reintegració i enaltiment de la llengua catalana, treballant cadascú segons totes les seues forces, segons tota la seua possibilitat" (Antoni M. Alcover, discurs inaugural).


logo_alcover

Carrer del Pare Andreu Fernàndez, núm. 12 · 07500 Manacor · Tel/Fax: 662 320 444