capsalera


Rondcat: Cercador de la Rondalla Catalana

http://www.sre.urv.cat/rondcat/index.php

Ajuntament de Manacor Àrea de Cultura

http://www.manacor.org/organitzacio/unitat.ct.html?ClaveUnidad=896

Espais escrits

www.espaisescrits.cat

Walking on Words

http://walkingonwords.com

Institut d'Estudis Catalans

www.iec.cat

Antoni M. Alcover

http://alcover.iec.cat/entrada.asp?c_epigraf=1

Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana

http://alcover.iec.cat/entrada.asp?c_epigraf=2

Institut d'Estudis Eivissencs

http://www.estudiseivissencs.cat/

Institut d'Estudis Baleàrics

http://www.iebalearics.org/

Casa Museu Llorenç Villalonga

http://fundaciocasamuseu.cat/cases/index.php?i=ca&s=lv&ss=autor

Casa Museu Pare Ginard

http://fundaciocasamuseu.cat/cases/index.php?i=ca&s=pg&ss=autor

Casa Museu Blai Bonet

http://fundaciocasamuseu.cat/cases/index.php?i=ca&s=bb&ss=autor

Editorial Moll

http://www.editorialmoll.es/

Grup d'Estudis Etnopoètics

http://blocs.iec.cat/gee/

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica La Aurora

http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=3046

 

"L'home del Diccionari": còmic de l'alumnat de l'IES Porreres (2n ESO del curs 2012), coordinat per la professora Amaia Iturraspe

https://issuu.com/amaiaiturraspebellver/docs/l_homedeldiccionari


Diccionaris i traductors

Enciclòpedia Catalana

http://www.enciclopedia.cat/

Diccionari Català – Valencià – Balear

http://dcvb.iecat.net/

DIDAC. Diccionari de Català

http://www.dicdidac.cat/

Softcatalà: diccionari, corrector ortogràfic i traductor

www.softcatala.cat

Centre de terminologia TERCAT

http://www.termcat.cat/

Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears

http://slg.uib.cat/

 

Gabinet de terminologia

http://slg.uib.cat/gt/

Gabinet d'onomàstica

http://slg.uib.cat/go/

Gabinet de didàctica

http://gredil.uib.cat/


logo_alcover

Carrer del Pare Andreu Fernàndez, núm. 12 · 07500 Manacor · Tel/Fax: 662 320 444