capsalera

AMICS HORIZONTAL baixa

 

Els fins dels Amics de la Institució Pública Antoni M. Alcover són els següents:


1. Col·laborar en les activitats i funcions de caràcter cultural de la Institució, per tal que sigui una entitat viva i propera a la societat.


2. Promoure esdeveniments i investigacions científiques relacionades amb Mossèn Alcover, les rondalles i la cultura popular.


3. Fer difusió de l'espai museogràfic i de la Biblioteca Monogràfica de la Institució Pública Antoni M. Alcover.

 

4. Potenciar, en la mesura que sigui possible, la conservació, la millora i l'increment dels béns de la Institució.

 

5. Impulsar, en la mesura que sigui possible, el Bolletí de la Institució Pública Antoni M. Alcover.

 

6. Gestionar la venda de les publicacions, reproduccions o qualsevol altre article pel qual estigui legalment autoritzada l'associació.

 

ventaCastanyetes


logo_alcover

Carrer del Pare Andreu Fernàndez, núm. 12 · 07500 Manacor · Tel/Fax: 662 320 444