capsalera4

foto_eclesiastic

L'any 1877 Antoni M. Alcover anà a viure a Ciutat per estudiar al Seminari. Pel desembre de 1886, el bisbe Cervera l'ordenà prevere i dia 28 de desembre d'aquell any digué missa primera i començà a exercir el ministeri sacerdotal a Manacor.

El setembre de 1888 fou nomenat Catedràtic d'Història Eclesiàstica del Seminari i dos anys més tard, el setembre de 1890, anà a València on es llicencià en Teologia. Continuà els estudis i l'any 1893 es llicencià en dret canònic. Posteriorment, el 1895, ocupà la càtedra de Llocs Teològics, a la qual seguiren la d'Història de Mallorca, la de Llengua i Literatura mallorquines i la d'Oratòria Sagrada.

L'any 1898 fou nomenat bisbe el Dr. Pere Joan Campins i aquest, el 27 de juny, nomenà Antoni M. Alcover Vicari General. Ocupà el càrrec de Vicari General de la Diòcesi de Mallorca fins al 1916. Val a dir que l'any 1907 fou rebut, en audiència privada, pel Papa Pius X.

La seva carrera eclesiàstica culminà el 1905 quan fou nomenat, per oposicions, Canonge Magistral de la Seu de Mallorca, de la qual en fou Degà el 1921.


logo_alcover

Carrer del Pare Andreu Fernàndez, núm. 12 · 07500 Manacor · Tel/Fax: 662 320 444