capsalera4

foto_eixides

Antoni M. Alcover fou un dels millors investigadors i científics de la filologia romànica del seu temps a Europa. Creà el Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana que aparegué a partir de 1901. De fet, va ser la primera revista filològica d'Espanya i tengué un ampli ressò entre romanistes com el francès Pere Vidal, l'alemany Wilhelm Meyer-Lübke o el castellà Ramón Menéndez Pidal.

Així mateix, Alcover realitzà nombrosos estudis sobre filologia, romanística i folklore que publicà en revistes especialitzades de França, Alemanya, Itàlia...

Gairebé sorprèn que un capellà viatjàs tant per Europa: Alemanya, Àustria, Suïssa, Itàlia, França, Anglaterra, Bèlgica... a la recerca de les darreres tendències científiques en el món de la filologia i de la romanística. Per aquest motiu hagué d'aprendre alemany, francès, anglès i italià. Al llarg d'aquests viatges tingué contactes amb lingüistes com Jules Gilliéron, fundador de la Geografia Lingüística, o Pierre Rousselot, el mestre de la Fonètica Experimental; a Zürich treballà amb Jacob Jud i Louis Gauchat, entre d'altres. Cap al 1904 conegué el Dr. alemany Bernhard Schädel i junts recorregueren cinquanta-dues poblacions de les terres catalanes en un viatge d'estudi per recollir una gran quantitat de material lexicogràfic i gramatical.

L'any 1911 col·laborà en la creació de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, de la qual fou el primer president i en la qual treballà fins al 1917.


logo_alcover

Carrer del Pare Andreu Fernàndez, núm. 12 · 07500 Manacor · Tel/Fax: 662 320 444