capsalera


La Institució Pública Antoni M. Alcover es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus principales objetivos la reunión, la conservación y el aprovechamiento científico del legado de Antoni M. Alcover. Así pues, son muchas las personas y entidades que nos han hecho donación de materiales diversos relacionados con la figura de Alcover. Desde la Institució agradecemos todas estas iniciativas que nos ayudan a poner al alcance de los investigadores y de las personas interesadas el máximo posible de materiales alcoverianos.

Persona/Entidad

Donación

Fecha

Imagen

Sra. Catalina Mesquida i Sr. Gabriel Genovart

Fulletons diversos i fascicles del Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana

Desembre 2004

Anterior al Bolletín

Mn. Jaume Serra

Llibres i fascicles

Juliol del 2005

Boletín 3

COFUC

Lot de llibres i material de rondalles

Octubre 2005

Boletín 4

Sr. Norbert Bauçà

Llibres i fotografies

Gener 2006

Boletín 5

Gràfiques miramar

Linotípia

Juliol 2005

Boletín 5

Josep M. Fuster

Llibre manuscrit

Gener 2006

Boletín 5

Col·legi Sant Vicent de Paül de Manacor

Toms de Rondalles i gegants

Octubre 2006

Boletín 8

Mn. Jaume Cabrer, Canonge de la Seu de Mallorca

Vestit de canonge similar al d’Antoni M. Alcover

Gener 2007

Boletín 9

Albert Carvajal, Antoni Gomila i Joan Lliteres

Bolletí del Diccionari  i altres materials

Gener 2007

Boletín 9

Mateu Llodrà

Vitrina, un expositor de vidre, dues pissarres i diversos lots de llibres, auques i materials escrits

Octubre 2008

Boletín 16

Sr. Josep Aguiló

Exemplars del setmanari La Aurora

Juliol 2009

Boletín 19

Sr. Gabriel Frederic Fuster Pelegrí

Exemplars de la revista Studia i Miscelánea Balear  i una carta de Mn. Antoni M. Alcover a Mn. Joan Aguiló

Octubre 2009

Bolletí 20

Sr. Vicenç Jasso i la Sra. Catalina Torrens

Un lot de llibres i fulletons diversos de temàtica alcoveriana i rondallística

Gener 2010

Bolletí 21

Direcció General de Política Lingüística

Exposició del 1r Congrés Internacional de la llengua catalana

Abril del 2010

Boletín 22

Mn. Jaume Serra

Cartes, Bolletins del Diccionari de la Llengua Catalana i una sèrie de llibres

Juliol 2011

Boletín 27

Sr. Miquel Font Poquet

Dues calaixeres tipogràfiques

Juliol 2011

Boletín 27

Sra. Antònia Riera Alcover

Tinter d'Antoni M. Alcover

Juliol 2011

Boletín 27

Sr. Joan Riera Bordoi

Llibre Conducta política que s'imposa avuy a n-els Catòlichs

Juliol 2011

Boletín 27

Sr. Pere Lacomba

Il·lustració

Juliol 2011

Boletín 27

Mn. Jaume Serra

Dos toms del Diccionari i conjunt de cartes d'Alcover

Setembre 2011

 

Sra. Rosa Planas

Llibre El tema de la fam a les rondalles de Mn. Alcover

Octubre 2011

 

Sra. M. Magdalena Gelabert

Llibre N'Arnau

Novembre 2011

 

Sr. Gabriel F. Fuster

Miscelanea Balear i revista Studia

Novembre 2011

 

Sr. Norbert Bauçà

Dibuix d'Alcover i llibre Vida abreviada de Ramon Llull

Novembre 2011

 

Escola Municipal de Mallorquí

Llibre Els dibuixos de B. Moll

Novembre 2011

 

Sra. Aina Moll

Llibre Francesc de B. Moll, la fidelitat tossuda

Novembre 2011

 

Sr. Joan M. Riera

Llibre Aigoforts i rondalles

Març 2012

 

Sr. Miquel Jaume Campaner

Llibre La delegació mallorquina de l'associació protectora de l'ensenyança catalana

Maig 2012

 

Sr. Mateu Llodrà

Lot de llibres

Febrer 2013

 

Institut d'Estudis Eivissencs

Material de Marià Villangómez

Febrer 2013

 

Gabinet d'Onomàstica de les Illes Balears

Llibres Jornada d'Antroponímia i Toponímia i altres

Maig 2013

 

Sr. Josep Temporal

Llibre Rondaies mallorquines d'en Jordi des Recó

Juliol 2013

 

Sr. Gabriel Barceló

Llibre Epistolari familiar (1896 - 1931)

Octubre 2013

 

Mn. Jaume Serra

Còpia literal de cartes de Mossèn Alcover

   

Sra. Antònia Riera

Lot de cartes

   

Mn. Mateu Amorós

Carta, postal i fotografies vinculades a Alcover

Febrer 2014

 

Sra. Francesca Pocoví

Permís de casament emès per Alcover

Abril 2014

 

Mn. Llorenç Bonnín

Cèdules lexicogràfiques, Normes ortogràfiques, Lletra de convit, Bolletins, etc.

Juny 2014

 

Grup d'Estudis Etnopoètics

Llibre Literatura oral i educació

Novembre 2014

 

Catalina Pierola

Dietari de l'eixida d'Antoni M. Alcover a Alemánia y altres nacions l'Any del Senyor 1907

Novembre 2014

 
Sin eventos
setmana alcover es exposicio itinerant es publicacions diverses es
beques d'estudi de la llengua es biblioteca monografica es donacions es

logo_alcover

Carrer del Pare Andreu Fernàndez, núm. 12 · 07500 Manacor · Tel/Fax: 662 320 444